Patenty

EP 3260462A1 (17. duben 2019)
AU 2015309371 (5. červenec 2018)
US 10,017,535 (10. červenec 2018)
JP6437636(B2) (2. prosinec 2018)
Amfifilní sloučeniny s neuroprotektivními účinky
E. Kudová, H. Chodounská, V. Kapras, L. Vyklický, K. Valeš, U. Jahn

CZ 307648 (30. leden 2019)
Cílené ovlivnění důsledku mutace N-methyl-D-aspartátového receptoru
L. Vyklický, E. Kudová

US 8575376 (5. listopad 2013)
EP 2435463 (12. říjen 2016): DE, ES, FR, GB, IE, CH, DK, NL, SE, IT
Pregnanové anionické sloučeniny, způsob jejich výroby a jejich použití
H. Chodounská, E. Šťastná, V. Kapras, L. Kohout, J. Borovská, L. Vyklický, K. Valeš, O. Cais, L. Rambousek, A. Stuchlík, V. Bubeníková-Valešová

EP 2675821 (18. duben 2018): DE, FR, GB
Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3 alfa kationickou skupinou, způsob jejich výroby, použití a prostředek s jejich obsahem
H. Chodounská, L. Vyklický, V. Kapras, J. Borovská, V. Vyklický, K. Valeš, V. Stuchlík, L. Rambousek